Orijentiring

O orijentiringu Orijentiring je relativno mlada sportska disciplina koja još nije razvijena u našoj zemlji. U svetu orijentiring spada u grupu ekstremnih sportova. Za bavljenje orijentiringom pored neophodne fizičke pripremljenosti neophodno je i poznavanje topografskih znakova i čitanja karte i upotreba kompasa. Sam sport pruža mogućnost bavljenja njime osobama od 7 do 80 godina. Razlike među takmičarskim grupama vode se tako da li su to amaterske ili profesionalne grupe, te prema godinama tako da se prema tome prilagođavaju i staze koje takmičari trebaju da prođu. Najjače takmičarske grupe u orijentiringu su M 21 i Ž 21. Tereni na kojima se odvijaju takmičenja su uglavnom brdsko planinske sredine ili parkovski prostori tj. takmičenja se odvijaju u prirodnom okruženju, a cilj takmičenja je da se prođu sve kontrolne tačke ucrtane na karti i to u što kraćem vremenu, putanjom koju odabere sam takmičar. Postoji više tipova staza u orijentiringu: sprint staze, srednje staze i dugačke staze. Razlika među njima je u njihovoj dužini i težini prelaska.